Chemické centrum Letohrad

Příští setkání: 27. září 2023

společně s fyzikálním Elixírem na téma hry ve výuce

15:00 - 17:00 hod

Na setkání je třeba se předem přihlásit.

Ze setkání ve školním roce 2022/2023

Opět na přání účastníků jsme se věnovali tématu z organické chemie. Naše setkání bylo poslední v tomto školním roce a zároveň "dvojité" (nahrazovali jsme neuskutečněné prosincové).

DNA

17.05.2023

Na přání účastníků jsme v květnu zařadili téma, které propojilo chemii s biologií: izolaci DNA z přírodního materiálu. Vyzkoušeli jsme dva různé návody a pobavili se o jejich výhodách i nevýhodách. Z hlediska estetického byl určitě zajímavý pokus izolace z jahod.

Uhlík....v anorganické chemii velmi bohatá oblast na pokusy. My jsme se na březnovém setkání zaměřili především na jednoduché pokusy pro ZŠ: vývoj a základní vlastnosti oxidu uhličitého, vlastnosti vápence a jejich využití v praxi apod.

Mezi zajímavé metody oddělování složek ze směsi patří bezesporu chromatografie a extrakce. Oběma jsme se věnovali na lednovém setkání.

V tomto měsíci jsme si společně vyzkoušeli některé zajímavé vlastnosti materiálů.

A je to tady!

26.09.2022

Dlouho jsme se chystali .....a dnes 26. 9. 2022 to nastalo....


Chemické centrum Letohrad, Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad