Chemické centrum Letohrad

Příští setkání: 24. 4. 2024

od 16.00 hod

na téma elektrochemie

Na setkání je třeba se předem přihlásit.

Ze setkání ve školním roce 2023/2024

Listopadové setkání bylo věnováno především tématu sublimace. Po dohodě si jedna z pravidelných účastnic připravila pro ostatní ukázku provedení sublimace kofeinu s pomocí dvou podložních sklíček. Pokus nás velmi zaujal a tak jsme vyzkoušeli sublimaci teinu z různých druhů čajů, a pokoušeli jsme se sestavit varianty na technické uspořádání pokusu....

Ve středu 18. října jsme se sešli v laboratoři k několika podzimním pokusům. Současně jsme chtěli doplnit nápady pro témata, která se probírají v chemii v 1. čtvrtletí školního roku na ZŠ a NG.

Na začátek nového školního roku jsme zvolily s kolegyní z fyzikálního Elixíru společnou aktivitu. Na LSG jsme přivítali zástupkyni firmy Albi pro sekci škol, která nám představila mnoho z nabízených vzdělávacích produktů.

Opět na přání účastníků jsme se věnovali tématu z organické chemie. Naše setkání bylo poslední v tomto školním roce a zároveň "dvojité" (nahrazovali jsme neuskutečněné prosincové).

DNA

17.05.2023

Na přání účastníků jsme v květnu zařadili téma, které propojilo chemii s biologií: izolaci DNA z přírodního materiálu. Vyzkoušeli jsme dva různé návody a pobavili se o jejich výhodách i nevýhodách. Z hlediska estetického byl určitě zajímavý pokus izolace z jahod.

Uhlík....v anorganické chemii velmi bohatá oblast na pokusy. My jsme se na březnovém setkání zaměřili především na jednoduché pokusy pro ZŠ: vývoj a základní vlastnosti oxidu uhličitého, vlastnosti vápence a jejich využití v praxi apod.

Mezi zajímavé metody oddělování složek ze směsi patří bezesporu chromatografie a extrakce. Oběma jsme se věnovali na lednovém setkání.


Chemické centrum Letohrad, Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad