Chemické centrum Letohrad

Příští setkání: 12. 6. 2024

od 15.30 hod

téma bude upřesněno

Na setkání je třeba se předem přihlásit.

Ze setkání ve školním roce 2023/2024

V dubnu jsme se na setkání soustředili na vedení elektrického proudu v pevných látkách a roztocích a na zavedení pojmu elektrolýza. Pokusy jsme uspořádali tak, aby vyhovovaly didaktickým potřebám při výuce na ZŠ, NG i VG. Postupovali jsme od ověření vodivosti konkrétních látek v pevném skupenství i v roztocích - např. NaCl, CuSO4, grafit, kovy...

Katalyzujeme

29.03.2024

Březnové setkání jsme věnovali katalyzovaným reakcím. Nejprve jsme se na tradičním pokusu s cukrem a cigaretovým popelem (skořicí) seznámili s pojmem katalyzátor chemického děje. Za pomoci reakcí s MnO2 a H2O2 jsme přešli od pojmu katalýza k autokatalýze. V závěru jsme si poplakali při strouhání křenu potřebného pro provedení pokusu zaměřeného na...

V souladu s tematickými plány většiny účastníků jsme se v únoru věnovali kovům. Konkrétně průběhu a principům pokovování v různém uspořádání. Diskutovali jsme nad rozsahem a způsoby využití sbírek kovů, dostupností moderních slitin apod. V závěru setkání jsme si založili dlouhodobý pokus na přípravu velkých krystalů kovů. Jako odměnu za vytrvalou...

V lednu 2024 jsme si prošli nejprve vybrané důkazy alkoholů a fenolů a následně důkazy cukrů. Společně jsme promysleli vhodné varianty uspořádání, rozsah i postup pro případ varianty demonstračního pokusu a žákovských laboratorních prací. Nejzajímavější částí byly důkazy cukrů v běžných potravinách.

Listopadové setkání bylo věnováno především tématu sublimace. Po dohodě si jedna z pravidelných účastnic připravila pro ostatní ukázku provedení sublimace kofeinu s pomocí dvou podložních sklíček. Pokus nás velmi zaujal a tak jsme vyzkoušeli sublimaci teinu z různých druhů čajů, a pokoušeli jsme se sestavit varianty na technické uspořádání pokusu....

Ve středu 18. října jsme se sešli v laboratoři k několika podzimním pokusům. Současně jsme chtěli doplnit nápady pro témata, která se probírají v chemii v 1. čtvrtletí školního roku na ZŠ a NG.

Na začátek nového školního roku jsme zvolily s kolegyní z fyzikálního Elixíru společnou aktivitu. Na LSG jsme přivítali zástupkyni firmy Albi pro sekci škol, která nám představila mnoho z nabízených vzdělávacích produktů.

Opět na přání účastníků jsme se věnovali tématu z organické chemie. Naše setkání bylo poslední v tomto školním roce a zároveň "dvojité" (nahrazovali jsme neuskutečněné prosincové).

DNA

17.05.2023

Na přání účastníků jsme v květnu zařadili téma, které propojilo chemii s biologií: izolaci DNA z přírodního materiálu. Vyzkoušeli jsme dva různé návody a pobavili se o jejich výhodách i nevýhodách. Z hlediska estetického byl určitě zajímavý pokus izolace z jahod.


Chemické centrum Letohrad, Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad