Chemické centrum Jimramov

Termíny setkání setkání:

vždy druhé pondělí v měsíci od 15:00 do 17:00

Příští setkání: 11.12.2023 - Vánoční pokusy

Na setkání je třeba se přihlásit e-mailem vedoucí centra: jitka.macenauerova@zsjimramov.cz

První setkání chemického centra VŠCHT v Jimramově proběhlo v duchu bezpečnosti a směsí. Nejdříve jsme si účastníci zahráli dobble s chemickými výstražnými symboly. Pak jsme se věnovali rozdílu mezi chemickým a fyzikálním dějem, kdy si účastníci vyzkoušeli hned 6 pokusů, např. povrchové napětí, nasáklivost papíru, šumění směsi kyseliny citronové se...


Během druhého setkání si účastníci vyzkoušeli částečně badatelskou lekci. Zkoušeli různými druhy filtrů filtrovat směs vody s hlínou. Zkoušeli odhadnout, který z filtrů bude nejlepší. Jako druhý úkol dostali směs několika látek a měli zjistit, kolik látek směs obsahuje a také měli za úkol jednotlivé složky ze směsi získat. Dále jsme se zabývali...

Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina