Chemické centrum Jimramov

Termíny setkání setkání:

vždy druhé pondělí v měsíci od 15:00 do 17:00

Příští setkání: 10.6.2024


Na setkání je třeba se přihlásit e-mailem vedoucí centra: jitka.macenauerova@zsjimramov.cz

Na tomto setkání jsme se zabývali barevnými chemickými pokusy. Vyzkoušeli jsme si přeměnit vodu v malinovku, 2 chemické chameleony, modrou baňku, chemikovu krev a krvácející srdce.

Na setkání jsme se zabývali měřícími čidli Pasco. Zkoušeli jsme měřit teplotu vypařování, chladicích směsí, teplotu při exotermické a endotermické reakci, teplotu při neutralizaci a při kvašení.

Na setkání jsme se věnovali pokusy se sodíkem. Zkoušeli jsme jeho reaktivitu ve vodě a alkoholu. A také s různými indikátory.

Na setkání jsme se seznámili s rúznýmu druhy plastů. Diskutovali jsme o jejich škodlivosti, recyklaci, možnosti využití jiných materiálů. Zkoumali jsme hustotu plastů, nasáklivost různá´ých plastových i neplastových materiálů. Vyrobili jsme si polystyren a sliz. Také jsme zkoušeli, co udělá aceton s polystyrenem nebo citrusový olej s nafoulým...

V první polovině setkání jsme se věnovali periodické soustavě prvků. Seznámili jsme se s životem D. I. Mendělejeva, určovali vlastnosti prvků, vyzkoušeli si lapbookový zápis do sešitu. Pak jsme se zaměřili na hry s prvky - trimina, přesmyčky, věty. A skládali jsme předměty na políčka prvků v PSP.

Třetí setkání jsme si oživili vánoční pokusy. Zkoušeli jsme, co dělá prskavka v kyslíku, oxidu uhličitém a pod vodou. Vyzkoušeli si vytvořit prskavku z pomeranče, různé barevné plameny, mléčné cukroví. Přebarvili jsme vánoční stromeček. Venku jsme si vyrobili svícen z karbidu a setkání zakončili vypuštěním několika raket.

První setkání chemického centra VŠCHT v Jimramově proběhlo v duchu bezpečnosti a směsí. Nejdříve jsme si účastníci zahráli dobble s chemickými výstražnými symboly. Pak jsme se věnovali rozdílu mezi chemickým a fyzikálním dějem, kdy si účastníci vyzkoušeli hned 6 pokusů, např. povrchové napětí, nasáklivost papíru, šumění směsi kyseliny citronové se...


Během druhého setkání si účastníci vyzkoušeli částečně badatelskou lekci. Zkoušeli různými druhy filtrů filtrovat směs vody s hlínou. Zkoušeli odhadnout, který z filtrů bude nejlepší. Jako druhý úkol dostali směs několika látek a měli zjistit, kolik látek směs obsahuje a také měli za úkol jednotlivé složky ze směsi získat. Dále jsme se zabývali...

Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina