Litoměřice

Setkání září 2023

Na setkání je třeba se předem přihlásit.

První červnové setkání patřilo velké chemii, kde došlo ke sdílení nápadů na několik prima experimentů. Vyzkoušeli jsme výrobu a hoření acetylenu na mnoho způsobů. Ti, co nikdy nedělali popř. měli z pokusu obavy, si vše pod dohledem zkušenějších vyzkoušeli.

V květnu se pedagogové 2. stupně a SŠ inspirovali o známé i méně známé experimenty na téma pH. MŠ a 1. stupeň pokračoval s tématem VODA.

V dubnovém setkání na účastníky malé chemie čekaly pokusy na téma Vlastnosti vody. Kromě analýzy různých druhů vod si účastníci vyzkoušeli experiment zvaný chemikova zahrádka. Pedagogové 2. st. ZŠ a SŠ měli připraveny hry do hodin chemie.

V březnovém setkání na účastníky malé chemie čekaly pokusy na téma vlastnosti pevných látek, smyslová chemie. Pro pedagogy 2.st. ZŠ a SŠ bylo připraveno téma kyslík a s ním spojeno několik efektních pokusů.

Únorové setkání pro 2. st. ZŠ a SŠ patřilo dalším dvěma plynům. Díky kapalnému dusíku a suchému ledu, se nabízí nespočet efektivních experimentů, na kterých lze demonstrovat fyzikální i chemické vlastnosti výše zmíněných plynů.

Dnešní setkání pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ se zaměřilo na prozkoumání hmatu. Pedagogové využili aktivitu "hmataná" pro určení různých materiálů a předmětů bez využití zraku. Závěrečným pokusem byla práce s vodivým těstem. Účastníci si odnesli nejenom spousty nápadů do výuky, ale i dárečky v podobě led diod, vodivého těsta včetně receptu a různých...

Lednové setkání pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ zahájilo téma VODÍK. I když polovina účastníků experimenty s vodíkem dělá, každý má jiný postup a tak došlo ke vzájemné inspiraci, dotažení detailů vybraných pokusů a sdělení spousty vychytávek. Zaměřili jsme se na levnější zdroje získání zinku a kyselin. Ti, co pokusy neznali aktivně pomáhali a vše si...

Pedagogové MŠ a 1. st. ZŠ prožili setkání všemi smysly. Díky připraveným aktivitám měli účastníci možnost otestovat svůj zrak, sluch a chuť. Na hmat se podíváme příště.

Téma absorpční schopnost navázalo na experimenty s Plastíkovým kufříkem. Celkem 17 pedagogů z MŠ a 1. st. ZŠ si vyzkoušelo mnoho zajímavých pokusů, které se na první pohled mohou zdát zbytečné. Avšak ve finále zjistíte, že je tomu naopak. Všechny nápady měly propojení do života a i samotné pedagogy leckterá informace překvapila. Díky mezioborovému...

Provoz Chemického centra v Litoměřicích byl podpořen Ústeckým krajem.


Chemické centrum Litoměřice, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice