Chemické centrum Kroměříž

Příští setkání: čtvrtek 25. dubna 2024 

 od 16:00

v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Na toto setkání zbývá ještě 5 volných míst. 

Na setkání je třeba se přihlásit e-mailem vedoucímu centra: nesiba@agkm.cz

Toto setkání mělo být ve znamení barev a komplexů (hexakyanidoželeznatanu a hexakyanidoželezitanu draselného - taky už to zvládáte vyslovit bez zaváhání?).

V rámci únorového setkání jsme se rozhodli věnovat titrování, ale na úvod (když už byla vytažená ta tubu s methylenovou modří) jsme si dali "Modrou baňku" (promíchat, protřepat).

V úvodu jsme si řekli něco málo o soutěži ChemQuest (jejíž termín se blíží) a poté už přišlo na řadu hlavní téma tohoto setkání: esterifikace. Po lehkém ujasnění pojmu "ester" jsme doslova zaplnili tabuli mechanismem reakce (McMurry by zajásal) a pak hned do laborky, abychom to ověřili "in vitro". Vůně se linuly ze všech stran a došlo i na...

Prosincové setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 21.12. a bylo ve znamení Vánoc. Brzká tma přímo vybízela k pokusům, které v ní nejlépe vyniknou a fluorescence se zdála být výbornou volbou! Výjimečně jsme nezačali teorií, ale laborkou, abychom se v pozdějších částech setkání mohli nerušeně věnovat testování organoleptických vlastností jistých...

Třetí setkání kroměřížského centra se konalo 23. listopadu a bylo hodně věnováno předvánoční době. Po úvodní výměně zkušeností a představení několika nápadů jak zpestřit výuku v tomto čase následovala tradičně laboratoř.

První setkání kroměřížského centra se odehrálo 21. září. Účast byla (obzvlášť s ohledem na kapacitu laboratoře) poměrně hojná.

Hlavním smyslem Chemického centra je podpora učitelů chemie - a to jak v rovině praktické (na jednotlivých setkáních obdržíte návody na atraktivní pokusy, které si v naší laboratoři sami hned vyzkoušíte - takže žádná "jenom teorie"), ale taky motivační (pokud máte svůj předmět rádi - s čímž u vás vlastně počítám a trochu i beru jako neoficiální...

Provoz chemického centra Kroměříž byl podpořen Zlínským krajem.