Chemické centrum Česká Lípa

Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Kolegiální vzdělávání učitelů

  • sdílení návodů, nápadů a zkušeností
  • aktivní odpočinek
  • zisk energie pro další práci ve společnosti stejně smýšlejících kolegů
  • inspirace pro práci se žáky
  • možnost vyzkoušet si pokusy vlastní
  • zisk pomůcek pro vlastní výuku

Příští setkání 7. 6. 2023

15:30 - 17:45 Pokusy s cukrovinkami 

Na našem sedmém setkání si chemicky pohrajeme s různými druhy bonbonů, s čokoládou a s lízátky. A moc se netěšte, rozhodně je nebudeme konzumovat! .  

Na setkání je třeba se předem přihlásit. 

Termíny setkání ve školním roce 2023/2024:

Pravděpodobně středy od 15:30 (bude upřesněno na konci srpna)


Připravujeme následující témata:

S kávou a čajem rádi si hrajem

Stechiometrie, zákon zachování hmotnosti

Využití 3D tisku ve výuce chemie

Předvánoční svíčkování a jiné hořlavé experimenty
Ze setkání centra:

Šesté setkání učitelů chemie v České Lípě jsme věnovali přeměně elektrické energie na energii chemickou, Postupně jsme si vyzkoušeli kontinuální elektrolýzu, pomocí které jsme vyrobili současně chlor, brom i jod. Další v pořadí byla elektrolýza v U-trubici a na Petriho misce, následné jsme začali využívat i jiná prostředí než chemické sklo a...

V pondělí 17. 4, 2023, pro českolipské centrum v netradiční den, od 14 hodin objevovali účastnící českolipského centra kouzlo pokusů na obyčejných eurofóliích. Ukázali jsme si metodu, která nám pomůže dostat co nejvíce pokusů k žákům do lavic a rychle a jednoduše. Eurofólie nám pomohou překonat několik nejčastějších překážek, jako jsou bezpečnost,...

Naše čtvrté setkání bylo zaměřeno na experimenty s měřícími přístroji. S možnostmi měřících systémů Vernier nás přijeli seznámit zástupci firmy Edufor s.r.o. pan Jakub Jermář a Pavel Böhm. V první části demonstrovali několik experimentů s využitím teploměru, pH metru, tlakového čidla a čidel měřících koncentrace oxidu uhličitého a kyslíku, Po...

Na našem třetím setkání jsme se v první části zaměřili na pokusy s vejci. Demonstračně jsme si připomněli témata luminiscence, neutralizace, osmózy, denaturace bílkovin a trochu zabrousili jsme i do fyziky. Zde jsme prošli okolo tématu lom světla a hustota. Mezipředmětové vztahy zkrátka číhají na každém kroku. Druhou část, při které už pracoval...

Dne 8. 2. 2023 proběhlo na gymnáziu v České Lípě druhé setkání Chemického centra. tématem našeho setkání byly Vitamíny. Nejprve jsme si ukázali fluorescenci některý vitamínů, ukázali jsme si různé způsoby důkazů vitamínu C. V laboratoři jsme pak propojili chemii s výtvarnou výchovou a zkoušeli jsme vytvářet obrázky pomocí ovoce a zeleniny...

První setkání Chemického centra v České Lípě proběhlo dne 11. 1. 2023, sešlo se na něm 17 pozitivně naladěných učitelů chemie z celého Českolipska. Po nezbytném úvodním seznámení s myšlenkou celého projektu a vzájemném seznámení jsme si ukázali pokusy s citrony a látkami, které se v nich vyskytují. Nejprve jsme odhalili rozdíl v chování oloupaného...

Partneři centra: 

Kontaktujte nás

Chemické centrum 

Česká Lípa

Žitavská 2969, 470 06 Česká Lípa

+420 605 243 134

Pavla1.Machova@vscht.cz