Chemické centrum Česká Lípa

Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Kolegiální vzdělávání učitelů

  • sdílení návodů, nápadů a zkušeností
  • aktivní odpočinek
  • zisk energie pro další práci ve společnosti stejně smýšlejících kolegů
  • inspirace pro práci se žáky
  • možnost vyzkoušet si pokusy vlastní
  • zisk pomůcek pro vlastní výuku

Příští setkání: 5. 6. 2024 od 15:30 

3D tisk ve výuce chemie

Na posledním setkání v letošním školním roce si ukážeme možnosti, které přináší 3D tiskárna do výuky chemie..

Ze setkání centra:

Na květnovém setkání jsme se zaměřili na sírany, zkoušeli jsme, který z nich nejrychleji "vyroste" v roztoku vodního skla. Pak jsme se zabývali převážně síranem hořečnatým. Účastníci centra se přesvědčili, že obarvený síran hořečnatý nahradí všechny ostatní sírany, Díky svému použití jako koupelové soli má výhodu bezpečné chemikálie. Učitelé proto...

Při dubnovém setkání jsme se zaměřili na acidobazické indikátory. V první části jsme pomocí nich oživili "Modrou baňku", využili jsme jich v chlorovodíkové a amoniakové fontáně a naučili jsme se, jak chemicky "sešlapnout" PET láhev. V laboratoři jsme si pak vyzkoušeli, že ne každé červené barvivo musí být automaticky indikátorem a zopakovali jsme...

Na březnovém setkání jsme porcovali sodík, probrali jsme bezpečnostní pravidla při práci s ním a zároveň jsme si ukázali několik známých a několik méně známých pokusů s ním, Z toho jakým způsobem lze propojit učivo o rozpustnosti solí alkalických kovů a reakce alkalických kovů s vodou pomocí jednoho jednoduchého pokusu, byli všichni nadšeni....

Na našem únorovém setkání jsme si ukázali několik možností, jak modifikovat pokus sloní zubní pasta. Svátek svatého Valentýna jsme oslavili pokusem Krvácející srdce a pak už nás v laboratoři čekaly troje laboratorní práce pro žáky. Zkoumali jsme přítomnost katalázy v ovoci, závislost účinku katalázy na pH prostředí a nakonec jsme badatelsky...

Na tomto setkání jsme zjišťovali možnosti jak využít suchý led ve výuce. Vytvářeli jsme kouřové efekty a bubliny. Dále jsme si vyzkoušeli pískání a vibrace mincí, změnu skupenství z pevného na kapalné působením vysokého tlaku. Zkoumali jsme vlastnosti plynného oxidu uhličitého. Prováděli jsme i experimenty s pH-indikátory, které měnily barvu díky...

Prosincové setkání se neslo v předvánočním duchu a tak jsme se zaměřili na pokusy se svíčkami. Ověřili jsme si odpovědi na otázky "Co hoří, když hoří svíčka?", "Jaký tvar má plamen?", "Může svíčka hořet pod vodou?". Zkusili jsme si postupné zhášení svíček oxidem uhličitým a vyrobili jsme i svíčkovou houpačku. Pokusili jsme se zapálit kostku cukru a...

Na našem listopadovém setkání jsme si představili Plastíkův kufřík, který Chemickému centru Česká Lípa poskytla Nadace ORLEN Unipetrol, za což jsme nesmírně vděční. Jedná se o mobilní bádací soupravu, díky které lze dětem přiblížit vlastnosti, označení, použití a význam jednotlivých druhů plastů. Účastníci se také přesvědčili, že není kelímek jako...

Říjnové setkání v České Lípě bylo ve znamení lahodných nápojů. Prozkoumali jsme, co vše ovlivňuje difúzi kávy a čaje, Zjednodušili jsme sublimační aparaturu a získali kofein z kávy. Použili jsme lžičky pro zkoumání tepelné vodivosti. Porovnávali jsme vlastnosti pražené a nepražené kávy. Dokazovali jsme taniny v čaji, Na ibiškovém čaji jsme si...

Na prvním poprázdninovém setkání jsme se v první části pustili do dělení směsí. Žasli jsme nad tím, kolik barev skrývá spirulina. stačí jen použít to správné rozpouštědlo. Také jód se ukázal jako pěkně barevná hračka. Zkusili jsme si i postavit zjednodušenou aparaturu destilace, bohužel na stavbu klasické aparatury a zprovoznění palírny nedošlo, i...

Partneři centra: 

Kontaktujte nás

Chemické centrum 

Česká Lípa

Žitavská 2969, 470 06 Česká Lípa

+420 605 243 134

Pavla1.Machova@vscht.cz