Chemické centrum Brno

"Zábava, sdílení i profesionalita ve výuce chemie"

Náplň centra

Chemické centrum VŠCHT Praha v Brně se věnuje nejen vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů (FYZ, BIO atd.).

Pokusy jsou orientovány jak na nižší gymnázium (ekvivalent základní školy), tak také na problematiku výuky vyššího gymnázia a SŠ.

V rámci praxe si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty. Je jim dodáván zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si mohou i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Těšíme se na Vaši účast na setkání centra. 

Připravujeme:

6. setkání centra na 31. 5. 2023 (od 15 hod.) na téma: "Plasty a polymerní látky". Bližší info v záložce "Ze setkání".

Dále pro Vás připravujeme následující témata:

  • Práce se sklem, tvorba jednoduchých aparatur a barvení skla
  • Srážecí analýza - mapa chemických reakcí
  • Barviva a neviditelné inkousty
  • Analýza - příklady kvantitativního měření
  • Vitamín C v ovoci - stanovení obsahu
  • Proces fermentace - vliv anorganických látek
  • Fermentace - měření rychlosti průběhu děje
  • Analýza čajů a vztah k onemocněním (vhodnost konzumace)
  • Proces elektrolýzy a změny pH
  • Počítačová chemie a 3D tisk pomůcek

. .. a mnohé další.

Fotogalerie

12.04.2023

5. setkání - Elektronické senzorové systémy

Fotogalerie

12.04.2023

5. setkání - Elektronické senzorové systémy