Chemické centrum Brno

"Zábava, sdílení i profesionalita ve výuce chemie"

Náplň centra

Chemické centrum VŠCHT Praha v Brně se věnuje nejen vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů (FYZ, BIO atd.). Centrum je zařazeno do celonárodního projektu "3U" - Učitel učí učitele.

Pokusy jsou orientovány jak na nižší gymnázium (ekvivalent základní školy), tak také na problematiku výuky vyššího gymnázia a SŠ.

V rámci praxe si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty. Je jim dodáván zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si mohou i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Těšíme se na Vaši účast na setkání centra. 

Připravujeme:

Vážení kolegové, účastníci projektu "3U" (Učitel učí učitele), aktuálně pro Vás připravujeme 9. setkání v letošním školním roce a to konkrétně na středu 29. 5. 2024 od 15:00 v učebně 335 na Biskupském gymnáziu Brno.

Tématem setkání budou: Potravinářské technologie - Analýza čajů a vztah k onemocněním (vhodnost konzumace)

Dále pro Vás připravujeme následující témata:

 • Práce se sklem, tvorba jednoduchých aparatur a barvení skla
 • Srážecí analýza - mapa chemických reakcí
 • Barviva a neviditelné inkousty
 • Analýza - příklady kvantitativního měření
 • Vitamín C v ovoci - stanovení obsahu
 • Proces fermentace - vliv anorganických látek
 • Fermentace - měření rychlosti průběhu děje
 • Analýza čajů a vztah k onemocněním (vhodnost konzumace)
 • Proces elektrolýzy a změny pH
 • Proces esterifikace - výroba vůní
 • Proces krystalizace a přípravy matečných roztoků
 • PbI2 - výroba zlata v tlakotěsné aparatuře
 • Počítačová chemie a 3D tisk pomůcek

. .. a mnohé další.


V průběhu 8. setkání učitelů v Chemickém centru Brno na BIGY jsme se blíže věnovali procesu Esterifikace a dále pak popisu vůní různých čerstvě připravených esterů. Jako reakční partneři pro esterifikaci byli vybráni čtyři zástupci z řad alkoholů a dále pak čtyři karboxylové kyseliny. Vzájemným kombinováním reaktantů se nám podařilo připravit...

Fotogalerie

12.04.2023

2. ročník - 8. setkání - Esterifikace - příprava vůní a rekce s bromovou vodou

V průběhu 8. setkání učitelů v Chemickém centru Brno na BIGY jsme se blíže věnovali procesu Esterifikace a dále pak popisu vůní různých čerstvě připravených esterů. Jako reakční partneři pro esterifikaci byli vybráni čtyři zástupci z řad alkoholů a dále pak čtyři karboxylové kyseliny. Vzájemným kombinováním reaktantů se nám podařilo připravit...

Fotogalerie

12.04.2023

2. ročník - 8. setkání - Esterifikace - příprava vůní a rekce s bromovou vodou