Chemické centrum Brno

"Zábava, sdílení i profesionalita ve výuce chemie"

Náplň centra

Chemické centrum VŠCHT Praha v Brně se věnuje nejen vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů (FYZ, BIO atd.). Centrum je zařazeno do celonárodního projektu "3U" - Učitel učí učitele.

Pokusy jsou orientovány jak na nižší gymnázium (ekvivalent základní školy), tak také na problematiku výuky vyššího gymnázia a SŠ.

V rámci praxe si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty. Je jim dodáván zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si mohou i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Těšíme se na Vaši účast na setkání centra. 

Připravujeme:

Vážení kolegové, účastníci projektu "3U" (Učitel učí učitele), aktuálně pro Vás připravujeme 4. setkání v letošním školním roce a to konkrétně na středu 6. 12. 2023 od 15:00 v učebně 335 na Biskupském gymnáziu Brno.

Tématem setkání budou: "Neviditelné inkousty a pokusy s vánoční tématikou."

Dále pro Vás připravujeme následující témata:

  • Práce se sklem, tvorba jednoduchých aparatur a barvení skla
  • Srážecí analýza - mapa chemických reakcí
  • Barviva a neviditelné inkousty
  • Analýza - příklady kvantitativního měření
  • Vitamín C v ovoci - stanovení obsahu
  • Proces fermentace - vliv anorganických látek
  • Fermentace - měření rychlosti průběhu děje
  • Analýza čajů a vztah k onemocněním (vhodnost konzumace)
  • Proces elektrolýzy a změny pH
  • Počítačová chemie a 3D tisk pomůcek

. .. a mnohé další.


V rámci 3. setkání učitelů v našem brněnském chemickém centrum na BIGY jsme si vyzkoušeli příklad neinstrumentální analýzy obsahu konkrétní organické látky (vitamin C) v přírodních vzorcích. U přinesených vzorků ovoce jsme kapkovou metodou pomocí roztoku jodu stanovili obsah tohoto vitaminu a následným porovnáním s farmaceutickým standardem jsme...

Fotogalerie

12.04.2023

2. ročník - 3. setkání - Měření obsahu vitaminu C v biologických vzorcích

V rámci 3. setkání učitelů v našem brněnském chemickém centrum na BIGY jsme si vyzkoušeli příklad neinstrumentální analýzy obsahu konkrétní organické látky (vitamin C) v přírodních vzorcích. U přinesených vzorků ovoce jsme kapkovou metodou pomocí roztoku jodu stanovili obsah tohoto vitaminu a následným porovnáním s farmaceutickým standardem jsme...

Fotogalerie

12.04.2023

2. ročník - 3. setkání - Měření obsahu vitaminu C v biologických vzorcích