Fotogalerie

12.04.2023

2. ročník - 3. setkání - Měření obsahu vitaminu C v biologických vzorcích

2. ročník - 2. setkání - Mapa analytických reakcí - kvalitativní analýza

2. ročník - 1. setkání - Sklofoukačské práce - příprava jednoduchých aparatur

7. setkání - Biotechnologie a výroba potravin - odborná exkurze

6. setkání - Plasty a polymerní látky

5. setkání - Elektronické senzorové systémy

4. setkání - Analýza čajů

3. setkání - Proces fermentace – vliv anorganických látek

2. setkání - Mapa analytických reakcí

1. setkání - Práce se sklem