Fotogalerie

12.04.2023

2. ročník - 8. setkání - Esterifikace - příprava vůní a rekce s bromovou vodou

2. ročník - 7. setkání - Fermentace a vliv anorg. molekul

2. ročník - 6. setkání - Kovy a slitiny

2. ročník - 5. setkání - Analýza - příklady kvantitativního měření

2. ročník - 4. setkání - Neviditelné inkousty a vánoční pokusy

2. ročník - 3. setkání - Měření obsahu vitaminu C v biologických vzorcích

2. ročník - 2. setkání - Mapa analytických reakcí - kvalitativní analýza

2. ročník - 1. setkání - Sklofoukačské práce - příprava jednoduchých aparatur

7. setkání - Biotechnologie a výroba potravin - odborná exkurze

6. setkání - Plasty a polymerní látky

5. setkání - Elektronické senzorové systémy

4. setkání - Analýza čajů

3. setkání - Proces fermentace – vliv anorganických látek

2. setkání - Mapa analytických reakcí

1. setkání - Práce se sklem