Co to jsou Chemická centra a jak fungují?

Na základě zkušeností s propagací badatelsky orientované výuky v průběhu projektu AmgenTeach, populárních Podzimních škol a regionálních workshopů otevřela VŠCHT Praha ve spolupráci s neziskovou organizací Elixír do škol, z. ú., od září 2022 v 10 městech napříč celou republikou chemická centra (Jirkov, Ledeč n.S., Letohrad, Litoměřice, Ostrava, Plzeň, Praha 6, Rumburk, Sokolov a Šumice). Od ledna 2023 k nim přidala dalších 5 center v Brně, v České Lípě, v Liberci, v Praze 10 a ve Šlapanicích. Od září 2023 některá centra pod vedením VŠCHT skončila a jiná jsme nově otevřeli. 

Ve školním roce 2023/2024 se mohou učitelé scházet v neformální atmosféře, vyměňovat si zkušenosti, čerpat nápady a inspiraci:

V září 2024 budou otevřena další 2 centra: v Plaňanech a v Praze (toto centrum bude pracovat napůl na Praze 1 na MSŠCH a na Praze 2 na Gymnáziu Botičská). Dále připravujeme otevření i centra v Jihočeském kraji v Českých Budějovicích.

Stateční, nadšení učitelé chemie, kteří se chtějí podělit s ostatními kolegy o své nápady a zkušenosti, se scházejí v průběhu školního roku i o prázdninách, aby načerpali energii a nápady pro vedení svých center.

Co Chemická centra nabízejí?

  • pravidelná setkávání s nadšenými kolegy (1x měs. během školního roku)
  • možnost kontaktu s kolegy i pro učitele ze škol z odlehlých míst
  • sdílení nápadů a zkušeností
  • neformální atmosféru
  • podporu proti vyhoření
  • možnost zapůjčení pomůcek
  • možnost získání nedostupných chemikálií
  • výukové materiály z každého setkání
  • propojení přírodních věd
  • návštěva center je vhodná i pro neaprobované učitele učící chemii

Všechna centra můžete zdarma navštěvovat 1x měsíčně po celý školní rok, program je akreditován MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro získání certifikátu je nutná účast alespoň na 7 setkáních v libovolných centrech a před první návštěvou center je potřeba se registrovat do SIS (studentského informačního systému VŠCHT Praha). Návod na registraci nových účastníků center do systému SIS najdete zde. Návod na registraci účastníků, kteří již navštěvovali centra nebo jiný akreditovaný kurz VŠCHT, je k dispozici zde.

Kapacita center je omezená velikostí laboratoře, před návštěvou každého setkání je potřeba se e-mailem přihlásit vedoucímu daného centra a před příchodem na setkání je nutné seznámit se se zásadami bezpečnosti práce v laboratoři.

Organizační dotazy, konzultace k založení centra: Dana Poláchová (dana.polachova@vscht.cz) 

Organizační dotazy, partneři projektu: Radka Topinková (radka.topinkova@vscht.cz)

Registrace do SIS: Petra Linhartová (petra1.linhartova@vscht.cz)

Odborný garant programu: Petr Holzhauser

Chemická centra mohou pracovat díky těmto partnerům:

Chemické centrum ve vašem okolí