Chemické centrum Ústí nad Labem

Příští setkání: 5.června 2024


Na setkání je třeba přihlásit se e-mailem vedoucí centra.  ( jelinkova@gym-ul.cz )

První setkání Chemického centra VŠCHT proběhlo za účasti 18 učitelů základních a střeních škol v nově zrekonstruované budově Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala. Nejdříve proběhlo vzájemné seznámení a následně jsme se odebrali do laboratoře, kde jsme prováděli vybrané pokusy na téma směsi. Z pokusů jsme zvolili chromatografii a izolaci barviv z...

2. setkání 18. 10. 2023

Druhé setkání se neslo v duchu redoxních reakcí. Nejdříve jsme vyredukovali z dusičnanu stříbrného stříbro a na vzniklé krystaly stříbra jsme se koukli pod lupou. Ve druhém pokusu jsme získaly měď z modré skalice ( pokus cementace mědi) V posledních dvou pokusech jsme redukovali manganistan draselný, nejdříve pomocí fruktózového lízátka( mangan chameleonem) a v následujícím pokusu pomocí peroxidu vodíku  (odbarvení manganistanu pomocí peroxidu vodíku).

Celé odpoledne jsme si užili. Učitelé si do svých škol odnesli vzorky ropy z rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. 

3. - 4. setkání 15. 11. 2023

( setkání proběhlo v čase od 8:00 do 17:00- dvojité setkání i za prosinec 2023)

Na 3. setkání jsme vařili pivo v našem školním minipivovaru. Začali jsme už v 8 hodin ráno mletím sladu a během celého dne jsme zvládli rmutování, scezování i chmelovar. Ochutnali jsme sladinu a teď doufáme, že se pivo podařilo. Naše pivo chutnáme na dalším společném setkání.

Další setkání bude až v lednu 2024. 5. setkání  10. 1. 2024

Na začátku našeho setkání jsme museli ochutnat pivo, které jsme uvařili v listopadu ve školním pivovaru. Nebylo to špatné, ale znalci tvrdili. že už pili lepší. Musíme to zkrátka někdy zase zopakovat. Poté jsme si v laboratoři vyzkoušeli připravit chemické pivo, tak byl 100% úspěch a musíme přiznat, že toto "pivo" vypadalo lépe než to z pivovaru. 😊

Následovaly chemické pokusy na téma plyny- nejdříve jsme badatelsky určovali neznámé plyny, poté jsme zkoušeli připravit vodík a pokusy jsme zakončili amoniakovou fontánou.

Příští setkání se uskuteční 21.2.2024 a téma bude opět plyny.


6. setkání 21. 2. 2023

Naše setkání bylo opět na téma plyny. Nejdříve jsme si vyzkoušeli úlohu na téma oxid uhličitý z pečícího prášku, následovaly 2 pokusy s droždím ( pokus s nafouknutím balónku vznikajícím oxidem uhličitým + pokus přípravy kyslíku pomocí peroxidu vodíku a droždí. Dalším pokusem byl model hasicího přístroje a lávová lampa, Celé odpoledne jsme zakončili pokusem s názvem oxidace glycerolu.

 7.setkání 20. 3. 2023

Naše březnové setkání se neslo hlavně v duchu velikonoc. Nejdříve jsme si připravili "hopíka" z vajíčka, následoval pokus krystalické vajíčko a velikonoční pokusy jsme zakončili reakcemi na kinetiku, kde jsme jako základ použili vaječné skořápky. Ve zbytku času jsme dokončili téma plyny a to pokusy duch v láhvi, Faraonovi hadi a sloní pasta.

8. setkání 24.4.2024

Dnešní setkání bylo ve znamení sdílení.  Vzájemně jsme sdíleli zkušenosti, materiály a spoustu nápadů. Toto sdílení nám vydrželo celou dobu a já jsem na jeho konci zjistila, že jsem ani nestihla udělat žádné fotky.  -:)  
Na konci jsem ještě zájemcům dala sodík. pokusy se sodíkem máme naplánované na příští setkání.

9. setkání 15.5.2024

Na květnovém setkání jsme se pustili do reakcí s karbidem vápenatým. Nejdříve jsem dělali pokus s vodou a dokazovali vznikající acetylen a poté jsme nechali reagovat karbid vápenatý s připraveným chlórem. V druhé části jsme se věnovali sodíku a pokusům s ním. Vyzkoušeli jsme pokus potopení parníku, chemické jojo, indikátorovou kytičku a nakonec jsme si udělali plamenové zkoušky roztoků solí, které jsme předem nechali nasáknout do špejle. Každý účastník si odnesl indikátory, aby všichni mohli ukázat experimenty svým žákům.

Provoz chemického centra v Ústí nad Labem byl podpořen Ústeckým krajem.