Chemické centrum Rumburk


Příští setkání:

Datum

pondělí 12. června

15:00 - 17:15

Téma

Pokusy ze setkání vedoucích chemických center


Kontakt:

Jiřina Mahnelová (e-mail: mahnelova@gymrumburk.cz, telefon: +420 604 954 564)

Tomáš Mahnel (e-mail: mahnel@gymrumburk.cz, telefon: +420 604 879 646)


Pro koho je chemické centrum určeno?

Chemické centrum je tu pro vyučující chemie na základních a středních školách, kteří chtějí načerpat inspiraci do svých hodin a vyzkoušet si zajímavé chemické pokusy.

Jak budou setkání probíhat?

Během školního roku proběhne celkem 10 setkání, každý měsíc jedno. Účast je dobrovolná - můžete navštívit všech deset setkání, ale klidně i jen jedno. Přejeme si, aby chemické centrum pro vás bylo místo, kam se budete rádi vracet nejen kvůli chemii, ale i pohodové atmosféře, kterou společně vytvoříme.

Proč přijít?

Hlavním smyslem centra je rozdýmacht v učitelích chemie jiskru nadšení pro tento předmět a experimentování v něm, kterou pak přenesou na své žáky. Kromě toho vám můžeme slíbit, že při účasti na alespoň sedmi setkáních obdržíte certifikát o absolvování kurzu. Nakonec si budete moci odnést některé chemikálie a pomůcky, abyste pokusy mohli provést ve svých hodinách.

Na setkání se těší Jiřina Mahnelová a Tomáš Mahnel


Zprávy ze setkání


Deváté a zároveň předposlední setkání chemického centra na Gymnáziu Rumburk je za námi. Účastníků dorazilo celkem deset a vyzkoušeli si během laboratorní části setkání pokusy na téma chemie a barvy. Ve zkumavkách vznikaly po smíšení dvojic roztoků různobarevné sraženiny (zelený hydroxid nikelnatý, hnědočervený chroman stříbrný, zářivě žlutý jodid...

Třetí dubnové pondělí s sebou přineslo do učebny a laboratoře chemie Gymnázia Rumburk již osmé setkání chemického centra. Účastníci setkání, kterých se tentokrát sešlo z nejrůznějších důvodů jen sedm, si vyzkoušeli tři pokusy týkající se tematicky anorganické chemie. V prvním experimentu byly zkoumány změny vlastností síry při jejím zahřívání....

Sedmé setkání chemického centra na Gymnáziu Rumburk se uskutečnilo v pondělí 20. března a o jeho náplň se postarali Pavel Böhm a Jakub Jermář, kteří v první části setkání účatníkům předvedli několik pokusů s měřicími přítroji Vernier. Demonstrovali například vliv povrchu jedlé sody na rychlost její reakce s octem, změnu obsahu oxidu uhličitého a...


Provoz chemického centra v Rumburku byl podpořen Ústeckým krajem.