Chemické centrum Plzeň

příští setkání - 16.+ 18. říjnaPrvní setkání - září 2023

Pro první setkání v novém školním roce jsme využili nastávající podzimní přírodu a zkoušeli barvení pomocí nejrůznějších rostlinných materiálů. Porovnávali jsme nejen barevné možnosti různých přírodnin, ale i vliv některých mořidel na výslednou barvu.

Bylo poznat, že se sešla staronová parta, která si má hlavně po prázdninách co říct a všechny prostoje jsme využili k popovídání a ke vzpomínání na minulá setkání. A do uvolněné a pohodové atmosféry skvěle zapadli i noví kolegové.

poslední setkání - červen 2023

Poslední setkání tohoto školního roku jsme věnovali pro Plzeň tak typické návštěvě pivovaru. Podívali jsme se do pivovaru Purkmistr, kde se vaří nepasterizovaná a nefiltrovaná výborná piva a samozřejmě se věnovali nejen ochutnávce piva, ale i neformální debatě o životě, rodině a pochopitelně o škole, o konci školního roku, i o dalším ročníku chemického centra.

květnové setkání

Předposlední setkání tohoto školního roku jsme věnovali barevné chemii.

Na programu bylo opět poměrně velké množství jednoduchých experimentů, které se dají využít nejen jako součást laboratorních cvičení, ale většina z nich i jako motivační, popř. demonstrační pokusy při různých zábavných setkáních. Většina experimentů se dá použít jak na základní, tak i na střední škole.

Dubnové setkání

Dubnové setkání bylo odpočinkové a hravé.

Na programu byly pokusy, které patří k tzv. motivačním, zajímavým, popř. atraktivním. Zase, jak je naším zvykem, šlo většinou o jednoduché a na vybavení nenáročné experimenty.

Velký úspěch měl chemický mráz a pak překvapivě malování kurkumou. Podle očekávání se velmi líbilo využití polarizačních filtrů k hledání nejhezčích "obrázků krystalů" a následně "soutěž" o nejzajímavější fotku.


Druhé setkání v novém kalendářním roce jsme věnovali alkoholům, hlavně ethanolu a glycerolu, tedy opět sloučeninám, které jsou snadno dostupné.

První setkání v novém kalendářním roce jsme věnovali manganistanu draselnému, opět sloučenině, kterou máme všichni ve svých sbírkách běžně k dispozici.

Pro naše další setkání jsme se inspirovali daným měsícem, tj. prosincem a skutečností, že se již velmi brzy stmívá.

Hlavním cílem všech našich setkání je vyzkoušet si experimenty z běžně dostupných chemikálií a jednoduchých pomůcek. Na třetím setkání jsme se věnovali tématu rozpustnost a vliv teploty. Řada účastnic byla podle ohlasu udivena, jak se dá toto jednoduché téma uchopit. Na místě jsme hned začaly vymýšlet i jiné další varianty. Některé kolegyně...

Rovněž při setkání druhé party našeho elixířího kolektivu jsme zkoumali, co vše můžeme jako chemici v mléce najít a jak to dokázat. Pro většinu kolegů bylo překvapením, v jakých souvislostech se můžeme na mléko jako chemici podívat. I na tomto druhém setkání se ukázala nápaditost účastníků a některé postupy jsme rozšířili o další nápady.

Vzhledem k velikému zájmu o projet ELIXÍR se 10.10.2022 na Masarykově gymnáziu v Plzni poprvé setkala druhá skupina vyučujících chemie. Sjelo se dalších deset pedagogů i z velmi vzdálených koutů našeho kraje.

26.9.2022 se na Masarykově gymnáziu v Plzni poprvé setkala první skupina vyučujících chemie z různých škol našeho kraje. Prvotní rozpaky se po vzájemném představování rozplynuly a než jsme se přesunuli do laboratoře chemie, zjistili jsme, že budeme výborná parta. Zahájení Elixíru přijela navíc podpořit p. Lucie Pražáková z Nadace Orlen Unipetrol a...


Chemické centrum Plzeň, Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2, 301 00 Plzeň