Chemické centrum Liberec

Doctrina - Podještědské gymnázium

"Zábava, sdílení i profesionalita ve výuce chemie"

Chemické centrum VŠCHT Praha v Liberci se věnuje nejen vzájemnému  sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů.

Pokusy jsou orientovány na základní školu, nižší gymnázium s přesahem výuky vyššího gymnázia a střední školy. V rámci praxe si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty. Je jim dodáván zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si mohou i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Těšíme se na Vaši účast na setkání v centru.


Příští setkání - 12. prosince 2023

15:30 - 18:00

Vánoční pokusy

Účast na setkání je potřeba přihlásit přes kontaktní email, kde Vám bude účast v odpovědi na Váš mail potvrzena. Kapacita je s ohledem na laboratorní prostory omezená.


Připravujeme:

12. prosince ... Vánoční pokusy 

9. ledna ... Chemická zima - led, sníh a sůl

6. února ... Oxidy (nejen) ve výuce

5. března ... Velikonoční pokusy

9. dubna ... Alkoholy a jiné deriváty

Na listopadovém setkání se účastníci na chvíli stali žáky a vyzkoušeli si řešení úloh badatelskou metodou. Na úvod jsme se věnovali kvalitativní analýze a prováděli jsme vybrané srážecí reakce, abychom stanovili identitu neznámého vzorku. Po zdárném prokázání neznámé látky jsme diskutovali nad možnosti zařazení této aktivity do výuky, včetně jejího...

Říjnové setkání bylo zaměřeno na přípravu roztoků a jejich využití při výukové aktivitě nebo v rámci laboratorní úlohy při žákovském experimentování. Učitelé si vyzkoušeli RGB efekt roztoků, vznik fraktálních útvarů při elektrolýze chloridu cínatého a sestavení Beketovovy řady kovů z reakcí vybraných kovů v různých roztocích.

I v letošním školním roce funguje pro učitele chemie na Doctrina - Podještědském gymnázium Chemické centrum. Pro účastníky zářijového setkání byly připraveny aktivity na téma bezpečnost a směsi. Nejdříve jsme si pantomimicky připomněli zásady bezpečnosti práce a chování v hodinách chemie, zahráli si dobble s chemickými výstražnými symboly a...

Legislativa k použití chemických látek ve výuce:  

Program centra je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem MSMT-14482/2022-1-632. Pro získání osvědčení je nutné registrovat se do systému VŠCHT Praha a zúčastnit se alespoň 7 prezenčních setkání chemického centra ve školním roce.