Chemické centrum Liberec

Doctrina - Podještědské gymnázium

"Zábava, sdílení i profesionalita ve výuce chemie"

Chemické centrum VŠCHT Praha v Liberci se věnuje nejen vzájemnému  sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů.

Pokusy jsou orientovány na základní školu, nižší gymnázium s přesahem výuky vyššího gymnázia a střední školy. V rámci praxe si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty. Je jim dodáván zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si mohou i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Těšíme se na Vaši účast na setkání v centru.


Příští setkání - 6. 6. 2023

Aktivity do zářijových hodin chemie

Účast na setkání je potřeba přihlásit přes kontaktní email, kde Vám bude účast v odpovědi na Váš mail potvrzena. Kapacita je s ohledem na laboratorní prostory omezená.


Připravujeme:

září 2023 ...

Šesté setkání bylo zaměřeno na využití a chemickou podstatu barevných i neviditelných inkoustů. Nejprve jsme se seznámili s různými typy inkoustů. Některé se v praxi využívají i jako barviva, a tak jsme si berlínskou modří vyzdobili vlastní chemikův kapesník, se kterým pak můžeme v hodinách kouzlit. Dále jsme si připravili vybrané neviditelné...

Páté setkání bylo věnováno práci se skleněnými trubičkami a barvení boraxového skla. Pracovali jsme s trubičkami z měkkého sodnodraselného skla, které jsme zahřátím v plynovém kahanu různě ohýbali a vytahovali kapiláry. Po nácviku základních dovedností jsme si z trubiček a skleněných korálků vyrobili kouzelné chemické hůlky, kterými budou učitelé v...

Čtvrté setkání se neslo v duchu barev a vajíček - nadcházejícíh svátků jara. Nejprve jsme odhalili tajemství modré lentilky barvené zelenou sinicí spirulinou, která však obsahuje i modré barvivo fykocyanin. Extrakcí barviv zelené lentilky jsme získali modrou a žlutou složku. Pod UV světlem jsme pozorovali červenorůžovou fluorescenci hnědé vaječné...

Legislativa k použití chemických látek ve výuce:  

Program centra je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem MSMT-14482/2022-1-632. Pro získání osvědčení je nutné registrovat se do systému VŠCHT Praha a zúčastnit se alespoň 7 prezenčních setkání chemického centra ve školním roce.