Chemické centrum Liberec

Doctrina - Podještědské gymnázium

"Zábava, sdílení i profesionalita ve výuce chemie"

Chemické centrum VŠCHT Praha v Liberci se věnuje nejen vzájemnému  sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů.

Pokusy jsou orientovány na základní školu, nižší gymnázium s přesahem výuky vyššího gymnázia a střední školy. V rámci praxe si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty. Je jim dodáván zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si mohou i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Těšíme se na Vaši účast na setkání v centru.


Příští setkání - září 2024

15:30 - 18:00

úterý

Účast na setkání je potřeba přihlásit přes kontaktní email, kde Vám bude účast v odpovědi na Váš mail potvrzena. Kapacita je s ohledem na laboratorní prostory omezená.


Připravujeme:

... nový školní rok ...

Poslední setkání v tomto školním roce bylo tematicky věnováno přípravě různých druhů čajů a jejich využití k chemickým a fyzikálním pokusům. Ke společnému povídání a popíjení čajů a kávy bylo i něco sladkého na mlsání. A k tomu patří lžička! Tu vlastní si nakonec všichni účastníci ozdobili elektrolytickým gravírováním.

Květnové setkání učitelů bylo zaměřeno na téma plastů a tipy, jak lze toto téma zařadit do výuky. Kromě netradičních pokusů jako hoření plastového kelímku, propichování balonku, vlastnosti hydrogelů nebo hrátky s termoplastovou pryskyřicí si účastníci také vyzkoušeli výukové aktivity zaměřené na základní polymery. Pracovali s ukázkou výrobků...

Na dnešním setkání jsme se věnovali především alkoholům. V rámci komplexní úlohy jsme zkoumali objemovou kontrakci při míchání ethanolu s vodou. Pokusy jsme ověřili, že není OH jako OH. Vyzkoušeli jsme si koncentrování, hořlavost a vysolování roztoků ethanolu. Toho jsme využili při orientačním určení neznámé koncentrace alkoholu ve vzorcích...

Legislativa k použití chemických látek ve výuce:  

Program centra je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem MSMT-14482/2022-1-632. Pro získání osvědčení je nutné registrovat se do systému VŠCHT Praha a zúčastnit se alespoň 7 prezenčních setkání chemického centra ve školním roce.