První setkání - září 2023

21.09.2023

První setkání kroměřížského centra se odehrálo 21. září. Účast byla (obzvlášť s ohledem na kapacitu laboratoře) poměrně hojná.

Nejdříve jsme se rozehřáli úvahami o atomech, kvantové mechanice a Schrödingerově kočce - kolegyním a kolegům ze ZŠ bylo doporučeno toto téma rozhodně nevynechávat (bez ohledu na ŠVP), připravili by své žáky i sebe o pořádnou porci zábavy.

Po krátké přestávce zpestřené přípravou kávy striktně chemickým způsobem (filtrační aparatura a kádinky) jsme se pustili do hlavního tématu tohoto setkání – do jódu.

Počáteční brainstorming nám pomohl ujasnit, co lze studentům o tomto prvku prozradit a co raději zatajit. A pak už následovala laborka. Zlatým hřebem byl pokus Jodové hodiny – náročný na přípravu, ale stojí za to! Kdo měl ještě náladu, mohl si následně vyzkoušet ještě několik jednodušších experimentů vztahujících se k tomuto prvku (sublimace, reakce se škrobem atd.). 

A ti, kteří vydrželi nejdéle, se nakonec naučili zhasnout kahan holýma rukama (protože nejsme žádný ZSV).

Fotogalerie