Březnové setkání

10.04.2023

V březnovém setkání na účastníky malé chemie čekaly pokusy na téma vlastnosti pevných látek, smyslová chemie. Pro pedagogy 2.st. ZŠ a SŠ bylo připraveno téma kyslík a s ním spojeno několik efektních pokusů.