Plyny - Dusík a oxid uhličitý

22.02.2023

Únorové setkání pro 2. st. ZŠ a SŠ patřilo dalším dvěma plynům. Díky kapalnému dusíku a suchému ledu, se nabízí nespočet efektivních experimentů, na kterých lze demonstrovat fyzikální i chemické vlastnosti výše zmíněných plynů.


Chemické centrum Litoměřice, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice