Jak to probíhalo v říjnu

27.11.2023

  </p>

Jak to probíhalo v říjnu

Ve středu 18. října jsme se sešli v laboratoři k několika podzimním pokusům. Současně jsme chtěli doplnit nápady pro témata, která se probírají v chemii v 1. čtvrtletí školního roku na ZŠ a NG.

Barevně zajímavý byl pokus s extrakcí pigmentů z listů rostlin a následné dělení na základě jejich rozdílné rozpustnosti. Pohráli jsme si s potravinářskými barvičkami při zkoumání jejich barevného složení.

Pro ročníky, které probírají organickou chemii jsme připravili tzv. ropný písek a následně jsme zpětně separovali jeho jednotlivé složky.