Hurá, žárovička svítí!

25.04.2024


V dubnu jsme se na setkání soustředili na vedení elektrického proudu v pevných látkách a roztocích a na zavedení pojmu elektrolýza. Pokusy jsme uspořádali tak, aby vyhovovaly didaktickým potřebám při výuce na ZŠ, NG i VG. Postupovali jsme od ověření vodivosti konkrétních látek v pevném skupenství i v roztocích - např. NaCl, CuSO4, grafit, kovy apod. Posléze jsme ověřili vodivost rozpustných látek v závislosti na koncentraci či teplotě roztoku. Závěrečným pokusem byla elektrolýza NaCl s použitím přepážky.