V novém roce s organickou chemií

25.01.2024

V lednu 2024 jsme si prošli nejprve vybrané důkazy alkoholů a fenolů a následně důkazy cukrů. Společně jsme promysleli vhodné varianty uspořádání, rozsah i postup pro případ varianty demonstračního pokusu a žákovských laboratorních prací. Nejzajímavější částí byly důkazy cukrů v běžných potravinách.