Katalyzujeme

29.03.2024


Březnové setkání jsme věnovali katalyzovaným reakcím. Nejprve jsme se na tradičním pokusu s cukrem a cigaretovým popelem (skořicí) seznámili s pojmem katalyzátor chemického děje. Za pomoci reakcí s MnO2  a H2O2 jsme přešli od pojmu katalýza k autokatalýze. V závěru jsme si poplakali při strouhání křenu potřebného pro provedení pokusu zaměřeného na enzymatickou katalýzu. poučení pro příště: místo koláčů by bylo vhodné na občerstvení koupit buřty :-)