Litoměřice

Setkání září 2023

Na setkání je třeba se předem přihlásit.

Setkání na téma Vlastnosti látek - redoxní reakce bylo cíleno na pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ. Pedagogové si demonstračně vyzkoušeli hoření oceli, barevné změny při redoxních dějích různých indikátorů, hoření hořčíku a jeho efektní zhášení. Bonusem na konec byla výroba bezpečného svítícího slizu :)

Druhé setkání v rámci nového projektu Elixír do škol - Chemické centrum. Sešlo se 30 skvělých, zapálených pedagogů MŠ, 1. a 2.st. ZŠ a SŠ. Dnešní téma byly PLASTY. Dvacet zapojených škol za veliké podpory Nadace ORLEN Unipetrol bezplatně získalo Plastíkův kouzelný kufřík. Jedná se o mobilní bádací soupravu, díky které dětem můžete přiblížit...

21.9.2022 proběhlo první setkání pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ v rámci Chemického centra Litoměřice - Elixír do škol. Téma setkání bylo Vlastnosti látek. Během dvou hodin jsme demonstrovali pokusy, díky kterým můžete dětem prakticky vysvětlit, jak procesy kolem nás funguji. Věříme, že i mezi pedagogy prvního stupně to zajiskřilo k lásce pro vědu.

Provoz Chemického centra v Litoměřicích byl podpořen Ústeckým krajem.


Chemické centrum Litoměřice, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice