Plastíkův kouzelný kufřík (19.10.2022)

21.10.2022

Druhé setkání v rámci nového projektu Elixír do škol - Chemické centrum. Sešlo se 30 skvělých, zapálených pedagogů MŠ, 1. a 2.st. ZŠ a SŠ. Dnešní téma byly PLASTY. Dvacet zapojených škol za veliké podpory Nadace ORLEN Unipetrol bezplatně získalo Plastíkův kouzelný kufřík. Jedná se o mobilní bádací soupravu, díky které dětem můžete přiblížit vlastnosti, označení, použití a význam jednotlivých druhů plastů. Těšíme se na listopadové setkání.

Děkujeme dalším sponzorům: Mondi Štětí Elixír do škol Ústecký kraj VŠCHT Praha Nadace České spořitelny

https://www.plastikuvkufrik.cz/


Chemické centrum Litoměřice, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice