Chemické centrum Liberec

Doctrina - Podještědské gymnázium

"Zábava, sdílení i profesionalita ve výuce chemie"

Chemické centrum VŠCHT Praha v Liberci se věnuje nejen vzájemnému  sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů.

Pokusy jsou orientovány na základní školu, nižší gymnázium s přesahem výuky vyššího gymnázia a střední školy. V rámci praxe si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty. Je jim dodáván zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si mohou i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Těšíme se na Vaši účast na setkání v centru.


Příští setkání - 12. prosince 2023

15:30 - 18:00

Vánoční pokusy

Účast na setkání je potřeba přihlásit přes kontaktní email, kde Vám bude účast v odpovědi na Váš mail potvrzena. Kapacita je s ohledem na laboratorní prostory omezená.


Připravujeme:

12. prosince ... Vánoční pokusy 

9. ledna ... Chemická zima - led, sníh a sůl

6. února ... Oxidy (nejen) ve výuce

5. března ... Velikonoční pokusy

9. dubna ... Alkoholy a jiné deriváty

Poslední setkání chemického centra v tomto školním roce bylo věnováno několika aktivitám do úvodních hodin výuky chemie, díky kterým se žáci seznámí se stavbou atomu a rozliší chemické a fyzikální děje.

Šesté setkání bylo zaměřeno na využití a chemickou podstatu barevných i neviditelných inkoustů. Nejprve jsme se seznámili s různými typy inkoustů. Některé se v praxi využívají i jako barviva, a tak jsme si berlínskou modří vyzdobili vlastní chemikův kapesník, se kterým pak můžeme v hodinách kouzlit. Dále jsme si připravili vybrané neviditelné...

Legislativa k použití chemických látek ve výuce:  

Program centra je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem MSMT-14482/2022-1-632. Pro získání osvědčení je nutné registrovat se do systému VŠCHT Praha a zúčastnit se alespoň 7 prezenčních setkání chemického centra ve školním roce.