Květen 2023

16.05.2023

pH látek

badatelská úloha, přírodní indikátory, látky běžně užívané v domácnosti, motivační Pektinové žížalky