9. setkání 2023/24: Stanovení tvrdosti vody

16.05.2024

Hlavní roli při tomto setkání hrála VODA. Účastníci se věnovali stanovení tvrdosti vody, titrovali, zkoumali diagnostické papírky, bádali, sdíleli.