5. setkání

11.01.2023

Rok 2023 jsme začali Elektrolýzou a reakcemi pod mikroskopem

Elektrolýza - chloridu cínatého a vznik cínového stromečku

Elektrolýza - slaného výluhu z červeného zelí a vznik barevných obrazců

Reakce pod mikroskopem, to byla krása podívejte se!


Chemické centrum Jirkov, ZŠ Jirkov, Studentská 1427, 431 11 Jirkov