1. setkání

29.09.2022

Poslední čtvrtek v září proběhlo první setkání našeho Chemického centra v Ostravě.

Sešlo se 33 zájemců o chemické pokusy a nápady do hodin chemie.

Na programu byla prohlídka školy a zajímavé pokusy v laboratořích.

Účastníkům byla představena hra barev v kádinkách a jejich následné odbarvení, reakce manganistanu draselného, reakce železitého kationtu s thiokyanatanovým aniontem, hoření vaty a vaty po nitraci a barevné změny roztoku připraveného z červeného zelí.

Účastníci odcházeli dobře naladěni a my se těšíme na další setkání, jehož tématem bude "voda". 


Chemické centrum Ostrava, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěková organizace, Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh