1. setkání - Kouzla s citrony

20.02.2023

První setkání Chemického centra v České Lípě proběhlo dne 11. 1. 2023, sešlo se na něm 17 pozitivně naladěných učitelů chemie z celého Českolipska. Po nezbytném úvodním seznámení s myšlenkou celého projektu a vzájemném seznámení jsme si ukázali pokusy s citrony a látkami, které se v nich vyskytují. Nejprve jsme odhalili rozdíl v chování oloupaného a neoloupaného ve vodě. Pak jsme se zaměřili na vlastnosti limonenu, na jeho schopnost rozpouštět nepolární látky a hořlavost. Také jsme dokázali jsme, že limonen obsahuje dvojné vazby. Vitamínové hodiny nám moc netikaly, proto je zkusíme rozběhat ještě na příštím setkání. Pak jsme se přesunuli do laboratoře, kde si již všichni měli možnost dokázat polyfenolické látky a flavonoidy v kůře citronů. Roztancovali jsme citrónky i bonbonové červy a nakonec jsme si vyrobili "ponorku na citronový pohon".     

Fotogalerie