Vánoční setkání

11.12.2023

Poslední setkání chemického centra v kalendářním roce 2023 se uskutečnilo v pondělí 11. prosince a neslo se v duchu nadcházejících Vánoc. Náplní setkání byly dva chemické pokusy a jedna aktivita s chemickou tematikou. Nejprve jsme se odebrali do laboratoře, kde si účastníci mohli připravit vlastní prskavku ze směsi dusičnanu sodného, železného a hliníkového prachu, dextrinu a vody. Druhý pokus s názvem Sněžení v kádince předvedl Tomáš. Jedná se o atraktivní provedení reakce sodíku s vodou, přičemž místo vody se použije nasycený roztok NaCl. Při reakci sodíku s vodou vznikají sodné ionty, což způsobí snížení rozpustnosti NaCl. Navenek se tato skutečnost projeví efektem připomínajícím sněžení - směrem ke dnu kádinky se od hladiny roztoku snáší bílé krystalky vysráženého NaCl. Poslední aktivitou, která proběhla v učebně a byla zpříjemněna poslechem vánočních koled, byla výroba modelů atomů z korálků a drátků.

Na závěr zprávy ze setkání bychom chtěli popřát účastníkům setkávání Chemického centra v Rumburku příjemné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2024.