Suchý led

19.04.2023

Na tomto setkání jsme si pohráli se suchým ledem. Vytvářeli jsme kouřové efekty a bubliny. Dále jsme si vyzkoušeli pískání a vibrace mincí, změnu skupenství z pevného na kapalné působením vysokého tlaku a pomocí vaničky a svíček jsme dokazovali vlastnosti plynného oxidu uhličitého. V neposlední řadě jsme prováděli čistě chemické experimenty s pH-indikátory, které měnily barvu díky okyselování vody působením CO2.