Směsi badatelsky

20.09.2023

Na dnešním setkání se všichni účastníci stali žáky, kteří řeší úlohy badatelskou metodou. Na úvod jsme si zkusili rozdělení rolí ve skupině a jednoduchou separaci tří sypkých materiálů. Poté jsme se pustili do náročnější úlohy a řešili jsme ekologickou havárii. Za tuto úlohu velice děkujeme Ing. Petře Ménové, Ph.D. z VŠCHT Praha.