První setkání chemického centra v novém kalendářním roce 2023

16.01.2023

První setkání chemického centra v kalendářením roce 2023 se uskutečnilo v učebně a laboratoři chemie Gymnázia Rumburk v pondělí 16. ledna. Náplní laboratorní části setkání byly pokusy praktické části školního kola 59. ročníku chemické olympiády kategorie D, která je určená žákům 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Učitelé měli možnost si pokusy vyzkoušet, ověřit si jejich časovou náročnost a odnést si chemikálie potřebné k realizaci chemické olympiády na své škole. V úlohách olympiády čekají žáky a jejich učitele příprava kalibračních roztoků spojená s kolorimetrickým stanovením koncentrace dusičnanu měďnatého v neznámém vzorku, zkoumání vlastností hydrogenuhličitanu amonného a důkazy bílkovin v potravinách.
Učitelům a žákům, kteří se vrhnou na úlohy chemické olympiády, přejeme radost z jejich řešení a dobrý pocit z nově nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností. Zároveň se těšíme na další setkání, které proběhne v pondělí 20. února 2023.