Kyanotypie

14.06.2023

Na závěrečném setkání tohoto školního roku jsme využili slunečného počasí a pustili se do kyanotypie neboli fotochemického modrotisku.

Nejprve jsme si v počítačové učebně vytvořili z fotografií negativy a vytiskli je na průhlednou fólii. 

Poté jsme v improvizované temné komoře negativ upevnili do rámečku na předem připravený fotocitlivý papír a před školou na sluníčku exponovali. 

Po vyprání ve vodě se nám krásně vylouply naše modrotisky.