Druhý ročník chemického centra na Gymnáziu Rumburk začíná!

18.09.2023

Letní prázdniny utekly jako voda. Před námi je nový školní rok 2023/2024 a s ním i druhý rok fungování chemického centra na Gymnáziu Rumburk. První setkání učitelů chemie proběhlo opět tradičně v pondělí, a to 18. září. Sešlo se nás celkem deset a pro účastníky byly připraveny dva pokusy na téma dělení směsí. První z nich byl zaměřen na filtraci vody znečištěné zeminou pomocí filtrů s různou velikostí pórů. Tento pokus je popsán a pomůcky k němu jsou k dispozici v Plastíkově kufříku, který byl představen účastníkům centra na jednom setkání v loňském roce. Druhý pokus byl zaměřený na destilace a přípravu destilované vody. Součástí destilační aparatury byl vzdušný chladič, neboť ve školních laboratořích mnohdy není možné využít tekoucí vodu. Na závěr setkání byla ve třídě vyzkoušena a diskutována možnost využití pantomimy pro připomenutí jednotlivých bodů laboratorního řádu při školení bezpečnosti práce v laboratoři na začátku školního roku.