Chemie, elektřina a chemické centrum

18.03.2024

Třetí březnové pondělí bylo dnem, kdy proběhlo setkání účastníků chemického centra na Gymnáziu Rumburk. Jeho tématem byla elektrochemie a účastníci měli opět možnost si vyzkoušet tři zajímavé experimenty. Prvním z nich byla elektrolýza roztoku KI, který byl nalitý do důlku vydlabaného do brambory. Jód vylučující se na anodě se projevil zčernáním prostoru kolem elektrody v důsledku vzniku komplexu jódu se škrobem. Kolem katody vznikly hydroxidové ionty, díky kterým se zbarvil přidaný fenolftalein do fialova, a vodík, který se projevil bubláním. Ve druhém experimentu si účastníci vyzkoušeli, co se stane po přiložení elektrod (železných hřebíků) na křídu napuštěnou roztokem manganistanu draselného. Manganistanové ionty putovaly ke kladné elektrodě a způsobily vznik intenzivního fialového zabarvení pod elektrodou. Naopak plocha zakrytá zápornou elektrodou se odbarvila. V posledním experimentu se kreslily obrázky pomocí železného hřebíku nebo železné formičky na vykrajování cukroví zapojených jako anody na filtrační papír napuštěný roztoky vybraných solí.