Chemické centrum na Gymnáziu Rumburk podruhé

17.10.2022

Druhé setkání chemického centra se uskutečnilo v pondělí 17. 10. a neslo se v duchu dvou živlů - vody a ohně. Účast byla opět hojná, dorazilo celkem 12 účastníků. Během laboratorní části setkání si učitelé vyzkoušeli, jak pomocí mýdla rozlišit měkkou a tvrdou vodu, a pozorovali, jak vzniká sraženina po reakci stříbrných kationtů s amoniakem a jak se po přidání většího množství amoniaku zase rozpouští. Plameny se rozhořely v posledním pokusu, při kterém účastníci připravili zelenou olejovitou kapalinu, pomocí které se jim podařilo zapálit filtrační papír, vatu namočenou v ethanolu a v etheru. Onou kouzelnou kapalinou byl oxid manganistý.
Na závěr obdrželi zájemci chemikálie použité na setkání, aby mohli pokusy provést i před žáky na svých hodinách chemie.
Druhé setkání je za námi a nám nezbývá, než se těšit na další. To se uskuteční 14. listopadu a věříme, že bude stejně příjemné, jako byla předchozí dvě.