Březnové setkání

20.03.2023

Březnové setkání 20. a 22. března se neslo v duchu organické chemie.

Čekala nás řada jednoduchých experimentů, které můžeme využít v hodinách jako demonstrační popř. jako motivační pokusy.

Většina experimentů se dá spojit nebo rozpracovat i jako laboratorní cvičení na základní i na střední škole. Výhodou by opět měla být snadná dostupnost používaných chemikálií i pomůcek.

Fotogalerie