8. setkání: EXKURZE NA VŠB-TU OSTRAVA

27.04.2023

Tentokrát jsme opustili laboratoře SPŠCH Ostrava a přesunuli jsme se do laboratoří VŠB-Technické univerzity Ostrava. Navštívili jsme Institut environmentálních technologií a Centrum Nanotechnologií. S odborným výkladem jsme si prošli řadu laboratoří zaměřených na anaerobní digesci, termochemické procesy, ochranu ovzduší, laboratoř vod a heterogenní fotokatalýzy. Dále jsme byli seznámeni s chodem a instumentálním vybavením Laboratoře anorganických materiálů, Laboratoře organických a hybridních materiálů a Laboratoře technologie a struktury nanomateriálů.

Účastnici si tak oprášili své vědomosti ze školních let a doplnili dalšími odbornými informacemi. Současně dostali nabídku návštěvy laboratoří se svými žáky. 

Další setkání Chemického centra se již vrátí zpátky na SPŠCH Ostrava, kde bude připraven program zaměřený na využití Vernier senzorů ve výuce chemie. 

Fotogalerie