8. setkání 29.4. 2024

29.04.2024

Na setkání jsme se zabývali měřícími čidli Pasco. Zkoušeli jsme měřit teplotu vypařování, chladicích směsí, teplotu při exotermické a endotermické reakci, teplotu při neutralizaci a při kvašení.

Poté jsme se zabývali čidlem pH, kde jsme zjišťovali pH čaje osoleného, oslazeného, s citronkem. Poté jsme zkoumali pH nápojů, pH při neutralizaci a pH při foukání oxidu uhličitého do vody.

Zkoušeli jsme také měřit napětí na citronové baterii s různými elektrodami. Měřili jsme tlak plynu a tlak při chemické reakci. A nakonec jsme zkoušeli čidlo oxidu uhličitého.

Fotogalerie