7. setkání 8.4. 2024

08.04.2024

Na sedmém setkání jsme se věnovali izotopům, radioaktivitě a poločasu rozpadu.

Nejdříve jsme vážili různé druhy izotových modelů. Přešli jsme k radioaktivitě, zářením uranové koule pod UV světlem. Vyzkoušeli jsme si čítač impulzů z gama, beta soupravy. pomocí domina jsme si vyzkoušeli řízenou a neřízenou stěpnou jadernou reakci. Spočítali jsme si, kolik záření naše tělo přijme za rok.

Poté jsme si vyzkoušeli poločas rozpadu pivní pěny a fazolí.

Ke konci jsme se bavili o dostupné chemické literatuře.