6. setkání 18.3. 2024

18.03.2024

Na setkání jsme se věnovali pokusy se sodíkem. Zkoušeli jsme jeho reaktivitu ve vodě a alkoholu. A také s různými indikátory.

Poté jsme se věnovali tématu Velikonoce. Obarvovali jsme různě zbarvené filtrační papíry. Zkusili jsme obarvit filtrační papír i elektrolýzou. Ukázali jsme si fluorescenci vaječné skořápky. Zkusili si krystaly ve skořápce a složili si vajíčkový tangram.