4. setkání 8.1. 2024

08.01.2024

V první polovině setkání jsme se věnovali periodické soustavě prvků. Seznámili jsme se s životem D. I. Mendělejeva, určovali vlastnosti prvků, vyzkoušeli si lapbookový zápis do sešitu. Pak jsme se zaměřili na hry s prvky - trimina, přesmyčky, věty. A skládali jsme předměty na políčka prvků v PSP.

V druhé části jsme se zaměřili na luminiscenci. Zkoušeli jsme luminiscenci nápojů, potravin, papírů, fixů, nití, korálků, pracího prášku, lepidel a větviček stromů.