3. setkání 2023/24: Tenkovrstvá chromatografie

09.11.2023

Podzim se svými barvami nám vnuknul nápad na náplň listopadového setkání. Věnovali jsme se barvičkám. Zkoušeli jsme dělit různé směsi barev, nejen ty podzimní, bádali jsme nad různými vyvíjecími soustavami a také jsme vyzkoušeli různé tenké vrstvy vhodné pro separaci složek. Přínosem nám byla diskuze nad danou tématikou a vnesení vlastních zkušeností účastníků setkání do této diskuze. 

V rámci prosincového setkání bychom měli pokračovat v barvách a barvičkách. 

Jaké barvy v sobě skrývá podzim? 

Chromatografie a barvy podzimu

Tajemství podzimního listí

Využití chromatografie ve výuce chemie

Fotogalerie