15. setkání - Alkoholy a jiné deriváty

11.04.2024

Na dnešním setkání jsme se věnovali především alkoholům. V rámci komplexní úlohy jsme zkoumali  objemovou kontrakci při míchání ethanolu s vodou. Pokusy jsme ověřili, že není OH jako OH. Vyzkoušeli jsme si koncentrování, hořlavost a vysolování roztoků ethanolu. Toho jsme využili při orientačním určení neznámé koncentrace alkoholu ve vzorcích alkoholických nápojů. Také jsme si vyzkoušeli oxidaci ethanolu manganistanem draselným a důkaz glycerolu v roztoku boraxu. Jako inspiraci do výuky jsme si odnesli hru deriváty uhlovodíků, která nabízí variabilní využití nejen ke hře, ale i k procvičování názvosloví. 

Fotogalerie