15. setkání Acidobazické indikátory

10.04.2024

Při dubnovém setkání jsme se zaměřili na acidobazické indikátory. V první části jsme pomocí nich oživili "Modrou baňku", využili jsme jich v chlorovodíkové a amoniakové fontáně a naučili jsme se, jak chemicky "sešlapnout" PET láhev. V laboratoři jsme si pak vyzkoušeli, že ne každé červené barvivo musí být automaticky indikátorem a zopakovali jsme si výhody práce na euroobalech, které jsou k tomuto tématu jako stvořené. 

Fotogalerie