14. setkání Kovy

13.03.2024

Na březnovém setkání jsme porcovali sodík, probrali jsme bezpečnostní pravidla při práci s ním a zároveň jsme si ukázali několik známých a několik méně známých pokusů s ním, Z toho jakým způsobem lze propojit učivo o rozpustnosti solí alkalických kovů a reakce alkalických kovů s vodou pomocí jednoho jednoduchého pokusu, byli všichni nadšeni. Porovnali jsme také reaktivitu alkalických kovů mezi sebou a také s kovy alkalických zemin, V laboratorní části jsme si vyzkoušeli přeměnit měď ve "zlato" a prošli jsme badatelskou úlohu s hořící železnou vatou.    

Fotogalerie