13. setkání - Oxidy (nejen) ve výuce

06.02.2024

Únorové setkání bylo tematicky zaměřené na oxidy, a to nejen ve výuce chemie, ale i s přesahem  do ekologie a životního prostředí. Nejprve jsme si vyzkoušeli deskovou hru a dále se již věnovali demonstračním a žákovským pokusům.  Vytvořili jsme si smog v láhvi a připravili některé oxidy, které bývají jeho součástí. Ověřili jsme škodlivost oxidu siřičitého na zelené rostliny, jeho reakcí s vápennou vodu jsme si objasnili způsob odsiřování elektráren a využití energosádrovce. Pozorovali jsme dimerizaci oxidu dusičitého. Ověřili jsme kyselotvorné vlastnosti oxidu uhličitého a diskutovali souvislosti s okyselováním oceánů. Při demostraci "kuřáka" jsme diskutovali o obsahu jedovatých látek v cigaretovém kouři a škodlivosti kouření a o moderních alternativách.