12. setkání Led(n)ové pokusy

10.01.2024

Na tomto setkání jsme zjišťovali možnosti jak využít suchý led ve výuce.  Vytvářeli jsme kouřové efekty a bubliny. Dále jsme si vyzkoušeli pískání a vibrace mincí, změnu skupenství z pevného na kapalné působením vysokého tlaku. Zkoumali jsme vlastnosti plynného oxidu uhličitého. Prováděli jsme i experimenty s pH-indikátory, které měnily barvu díky okyselování vody působením CO2. Ve druhé části jsme si zkusili vyrobit horký led a prozkoumali jeho vlastnosti. 

Fotogalerie