10. setkání - Badatelské úlohy

11.11.2023

Na listopadovém setkání se účastníci na chvíli stali žáky a vyzkoušeli si řešení úloh badatelskou metodou. Na úvod jsme se věnovali kvalitativní analýze a prováděli jsme vybrané srážecí reakce, abychom stanovili identitu neznámého vzorku. Po zdárném prokázání neznámé látky jsme diskutovali nad možnosti zařazení této aktivity do výuky, včetně jejího dalšího využití. Poté jsme  čichovou zkouškou odhalili vůni perníčků, které jsme následně i s chemickým příběhem ochutnali. Po sladkém občerstvení jsme se pustili do termochemie. Jednoduchými pokusy jsme zjišťovali, které reakce octa s dostupnými látkami jsou exotermní a které endotermní. V závěru jsme se už jen teoreticky věnovali aktivitě Modrá skalice a rozloučili se chemickým memem. Ze setkání si učitelé s předstihem vánočního pečení odnesli chemická vykrojovátka, prý nejen na perníčky ; )