Setkání 24. 1. 2024

26.01.2024

Mottem dnešního setkání bylo "Rozsvítíme laboratoř". A téma? Jednoznačně Luminiscence

Protože se sešly učitelé, které učí od prvňáčků až po středoškoláky, bylo nutno ukázky a vysvětlování experimentů vrstvit tak, aby si všichni odnesli něco do své výuky.

Nejprve jsme potěšíli ty, kteří učí i fyziku a vyrobili jednoduchou uv lampičku. K ní přidali pro 1. stupeň návod na "svítící" baňky. Pro učitele s aprobací biologie jsme ukázali fluorescenci některých nerostů a rostlin. 

V laboratoři jsme si vyzkoušeli pár fotochemických reakcí s luminolem a fluoresceinem, které jsou tak úžasné a motivující, že je zkrátka musíme našim žákům ukázat..