Setkání 14.12.2023

21.12.2023

Dne 14. 12. 2023 proběhlo v Mělníku chemické centrum na téma Sopky. Téma jsme koncipovali tak, aby nabídnuté experimenty byly využitelné na 1. stupni ZŠ ve výuce přírodovědy, na 2. stupni a SŠ ve výuce chemie, fyziky a zeměpisu. Setkání se zúčastnily jako hosté i dvě učitelky zeměpisu.

Nejdříve si účastníci sestavili papírový model sopky, ukázali jsme pár fotek evropských sopek a pár odkazů na videa, která při výuce tématu jednotliví vyučující využívají. Poté vystoupily dvě účastnice setkání, aby ukázaly své varianty experimentů, které využívají na 1. stupni.

Další čas jsme využili k vlastnímu experimentování v laboratoři. Účastníci si vyzkoušeli dvě varianty modelů podvodních sopek, sopku z citrónu a varianty s využitím kyseliny citronové a octa.

Demonstračně jsme také předvedli pokus nejkrásnější, a to tepelný rozklad dichromanu amonného s využitím isopropanolu a následné "světlušky" z oxidu chromitého.

Také jsme dohodli návštěvu jedné z účastnic setkání s její třídou páťáků v žákovské laboratoři, kde si některé pokusy děti vyzkouší s pomocí deváťáků v rámci posílení vrstevnických vztahů.

Příští setkání chemického centra bude 25. 1. 2024 v 16 h. Nosné téma je luminiscence. Pokusíme se rozsvítit různé předměty a látky kolem nás, zahrajeme si na kriminalisty a vyrobíme si uv lampičky, které jsou k těmto experimentům potřeba.